Предлагаме услуги по хостване и внедряване на SugarCRM Community Edition, която е open-sourcе система. Това означава, че вие плащате само за хостинг, администриране и всичко останало което ние предлагаме като услуга, докато SugarCRM е безплатен софтуер и няма лицензионни такси.

SugarCRM може да се инсталира на ваш собствен сървър или може да се хоства от нас на сигурен сървър. Внедряването се състои в следните дейности:

  • Първоначално проучване на вашите нужди
  • Планиране на различните етапи на внедряване
  • Инсталация на системата и настройка на потребители
  • Трансфер на данни от други системи в SugarCRM
  • Настройка на модулите според вашите потребности
  • Обучение на потребителите на системата
  • Пускане на системата в действие
  • Администрация и архивиране от този момент насетне

SugarCRM за само 39 лв/месец

Натиснете тук за да разгледате!

Натиснете тук за демо на SugarCRM

username- sarah

парола- sarah